Věděli jste, že v našem software TT2 můžete vyhodnocovat data stažená z tachografu a karty řidiče? Software je vyhodnotí ve smyslu Evropské legislativy. POZOR! Nestačí data z tachografu, karty řidiče jen stáhnout. Je třeba je pravidelně vyhodnocovat.

Telematika pro inteligentní tachografy

  • 4G gps zařízení, kompatibilní s novým typem tachografů
  • dálkové stahování z tachografů a karty řidiče
  • vyhodnocení přestupků řidiče ve smyslu EU legislativy


Poskytujeme aktuální řešení tachografů, aby byly v souladu s předpisy EU, včetně inteligentních tachografů.

Tachografové řešení je kompatibilní s novou generací inteligentních tachografů, které jsou povinné pro všechna nová vozidla od 15. června 2019 (nařízení (EU) 2016/799).

Spolupracuje s inteligentními tachografy (VDO a Stoneridge)

Automatické stahování souborů tachografu a karty řidiče (.DDD)

Časová analýza pro řízení času práce řidičů, jízdy a odpočinku

Přenos dat na jiné servery a integrace přes API

Automatické stahování

Soubory tachografu se stahují automaticky na základě vytvořeného plánu s vlastními nastaveními. Soubory lze stahovat pro vozidla nebo řidiče samostatně, pro vozidla nebo skupiny řidičů současně a s údaji z obou slotů na karty. Je možné přijímat i další údaje tachografu (poruchy a události, údaje o rychlosti, technické údaje).

Soubory tachografu a soubory karet řidiče se stahují ve formátu .DDD nebo .tgd a .v1b, které vyžaduje Francie a Španělsko.

  • Stažení souboru tachografu a souboru karty řidiče
  • Automatické stahování podle vlastních plánů
  • Stahování, nahrávání a správa souborů
  • Detekce řidiče a automatické přiřazení z karty řidiče
  • Soubory tachografu lze automaticky přenést i na jiné servery FTP.
  • Je to jednoduchý způsob přenosu souborů k analýze třetí stranou.

Časová osa činnosti řidiče

Časová osa činnosti řidiče zobrazuje souhrn týdne a dne řidiče – čas strávený prací, jízdou, dostupný a neznámý (když je odstraněna karta řidiče). Příznaky na časové ose ukazují, kdy a jaké porušení bylo spácháno.

Klepnutím na vlajku zobrazíte podrobnosti o porušení a přesunutím myši na konkrétní den nebo časový úsek zobrazíte podrobné informace.

Porušení doby jízdy

Porušení doby jízdy zobrazuje porušení doby jízdy a doby odpočinku ze strany řidičů. Operátor obdrží informace o přestupcích a může provádět preventivní opatření – školení řidičů, zlepšování plánování a jiné provozní úkoly.

Podrobnosti o porušení
Prohlédněte si podrobnosti o porušení – řidič, vozidlo, země, datum a čas

Závažnost porušení
Porušení jsou klasifikována podle délky trvání

Podrobnosti o době jízdy
Zobrazení času stráveného prací, řízením, dostupným, odpočinkovým a neznámým (karta odstraněna)

Souhrn času řidiče
Prohlédněte si týdenní a denní souhrn času řidiče

Typ porušení
Podívejte se, která pravidla byla porušena, s číslem odstavce a stručným vysvětlením

Faktická informace
Podívejte se, jaké nařízení povoluje a jak jej řidič porušil

Filtrovat informace
Seřaďte přestupky podle libovolného pole – řidič, datum, typ

Exportovat jako soubor PDF
Stáhněte si seznam porušení jako soubor PDF