Věděli jste, že v našem software TT2 můžete vyhodnocovat data stažená z tachografu a karty řidiče? Software je vyhodnotí ve smyslu Evropské legislativy. POZOR! Nestačí data z tachografu, karty řidiče jen stáhnout. Je třeba je pravidelně vyhodnocovat.

Zásady zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí.

Ustanovení o ochraně osobních údajů vás budou informovat o způsobu a rozsahu zpracování vašich osobních údajů v CSM monitoring s.r.o.. Osobní údaje jsou informace, které jsou, resp. mohou být, přímo nebo nepřímo přiřazené k vaší osobě. Právní základ tvoří Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (dále „GDPR“) a zákona 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů.

1. Přehled

Zpracování osobních údajů v CSM monitoring s.r.o.:

Otevřením webové stránky CSM monitoring s.r.o. se budou vyměňovat informace mezi vaším koncovým zařízením a naším serverem, přičemž může jít i o osobní údaje. Takto získané informace mohou být použité kromě jiného i na optimalizaci naší webové stránky nebo na zobrazení reklamy v prohlížeči vašeho koncového zařízení.

2. Otevření naší webové stránky

Účely zpracování údajů:

Při otevření naší webové stránky se ve vašem koncovém zařízení přes otevřený prohlížeč automaticky a bez vašeho přičinění pošle

 • IP adresa zapnutého koncového zařízení
 • datum a čas přístupu
 • jméno a URL otevřeného souboru
 • webová stránka/aplikace, ze které se uskutečnil přístup (Referrer-URL),
 • vámi použitý prohlížeč a příp. operační systém vašeho PC s přístupem na internet, jako i jméno vašeho internetového poskytovatele

Na server naší webové stránky se očasně uloží do paměti v tzv. Log-File na následující účely:

 • zabezpečení nerušeného spojení
 • zabezpečení komfortního používání naší webové stránky/aplikace
 • vyhodnocení bezpečnosti a stability systému

Jestli máte ve vašem prohlížeči, resp. v nastavení vašeho koncového zařízení, odsouhlasené nastavení tzv. geolokalizace, můžeme používat tuto funkci pro poskytnutí cílené služby. Takto zpracované lokalizační údaje použijeme výlučně pro tuto funkci.

Právní základ na zpracování IP adresy je článek 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona 18/2018 S.z. o ochraně osobních údajů.

Tyto údaje nebudou poskytované třetím stranám.

Údaje budou uloženy do paměti na dobu 30 dní a pak budou automaticky smazány. Když ukončíte používání naší webové stránky, budou geolokalizační údaje vymazané.

3. Kontaktní formulář

Účely zpracování údajů/Právní základy:

S osobními údaji, které nám dáte při vyplnění kontaktních formulářů, přihlášek, přes telefon nebo e-mail, se zavazujeme pracovat důvěrně. Vaše osobní údaje použijeme výlučně na stanovené účely. Právní základ na zpracování údajů je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobních údajů. Náš a současně i váš (oprávněný) zájem na zpracování těchto osobních údajů vyplývá z cíle odpovědět na vaše otázky, vyřešit vzniklé problémy, případně ze zájmu o poskytované služby.

Tyto údaje nebudou poskytované třetím stranám. Ve výjimečných případech jsou osobní údaje zpracované zprostředkovatelem na základě našeho pověření. Tito ale byli z naší strany prověření a smluvně zavázaní podle článku 28 GDPR a § 34 zákona 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů.

Všechny osobní údaje budou zpracovávané po nevyhnutelně dlouhou dobu, dokud bude trvat právní základ pro jejich uchovávání.

4. Zpracovávání osobních údajů na reklamní účely

Účely spracovania údajov/Právne základy:

Pokud jste s námi uzavřeli smlouvu, budeme vás vést jako svého stáleho zákazníka. V tomto případě zpracujeme vaše osobní údaje jako jsou: jméno, příjmení, titul, email, telefonní kontakt i bez existence konkrétního souhlasu, abychom vám touto cestou mohli posílat informace o produktech a službách, jako i na vlastní reklamní účely, resp. na reklamní účely třetích osob v rozsahu právního základu.

Právním základem na uvedené zpracování je článek 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů, resp. v případě udělení příslušného souhlasu článek 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů. Zpracování osobních údajů stálých zákazníků na vlastní reklamní účely, resp. na reklamní účely třetích osob, je možné považovat za oprávněný zájem.

Právo na námitku 

Proti zpracování osobních údajů na uvedené účely můžete kdykoliv, bezplatně, zvášť pro příslušný komunikační kanál a s účinností pro budoucnost vznést námitku. Stačí zaslat e-mail nebo list poslaný poštou na kontaktní údaje uvedené pod č. 9.

Tyto údaje nebouou poskyovány třetím stranám.

Pokud odvoláte váš souhlas s jednotlivými reklamními opatřeními nebo s určitými reklamními opatřeními nebudete souhlasit, budou vaše údaje z příslušných e-mailových záznamů vymazané.

Jestli vznesete námitku, bude příslušná kontaktní adresa zablokovaná na další reklamní zpracování údajů. Upozorňujeme na to, že ve výjimečných případech i po příchodu vaší námitky může ješte dočasne docházet k odesílání reklamního materiálu. To je technicky podmíněné časem zpracování reklamních newsletterů a neznamená to, že vaši námitku nezrealizujeme. Děkujeme za pochopení.

5. Zasílání newsletterů

Účely zpracování údajů/Právní základy:

Na naší webové stránce vám můžeme poskytnout možnost přihlásit se k odběru našeho newsletteru. Když budete souhlasit s odběrem našeho newsletteru, použijeme vaši e-mailovou adresu a případně vaše jméno na zasílání informací o novinkách a službách. Tyto údaje uložíme a zpracujeme s cílem zasílání newsletteru.

Právním základem na zpracování osobních údajů v rámci zasílání newsletterů je váš souhlas podle čl. 6 ods. 1 a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů.

Váš souhlas se zasíláním newsletterů nebo s vytvořením vašich personalizovaných uživatelských profilů můžeme kdykoliv odvolat s účinností pro budoucnost a to tak, že se na naší webové stránce odhlásíte z přijímání newsletteru. Link na odhlášení najdete na konci každého newsletteru. Odhlášení má za důsledek vymazání získaných osobních údajů uživatele.

Tyto údaje nebudou poskytované třetím stranám. Ve výjimečných případech jsou osobní údaje zpracované zprostředkovatelem na základě našeho pověření. Ti však byli z naší strany prověření a smluvně zavázaní podle článku 28 GDPR a § 34 zákona 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů.

Když odvoláte svůj souhlas na posílání newsletteru, budou údaje z příslušných e-mailových rozdělovačů vymazané.

6. Online výstup a optimalizace webových stránek

6.1 Cookies – všeobecné pokyny

Na naší webové stránce používame na základě článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů, tzv. cookies. Náš zájem o optimalizaci naší webové stránky se přitom může považovat za oprávněný ve myslu uvedených předpisů. Při cookies jde o malé soubory, které se ukladají do paměti vašeho koncového zařízení (laptop, tablet, chytrý telefon aj.) vždy, když navštívíte naši webovou stránku. Cookies nezpůsobují ve vašem koncovém zařízení žádnou škodu, neobsahují žádné viry, trojské koně nebo jiný škodlivý software. V cookies se ukladají informace, které vznikají v souvislosti se specificky použitým koncovým zařízením. To ale neznamená, že tím získáme přímé vědomosti o vaší identitě. Po opuštění naší webové stránky budou tyto údaje automaticky vymazané. Kromě toho taky s cílem příjemného uživatelského prostředí používáme dočasné cookies, které budou uložené ve vašem koncovém zařízení po dobu určitého stanoveného času. Jestli naši stránku navštívíte opakovaně, program automaticky rozezná, že jste u nás už byli.

Jestli máte uživatelský účet a přihlásili jste se, informace uložené v cookies budou přidané k vašemu uživatelskému účtu.

Cookies používáme na statistickou evidenci používaní naší webové stránky s cílem optimalizování naší nabídky, jako i na posílaní potencionálních informací pro vás. Tyto cookies nám umožňují, abychom při opakované návštěvě naší stránky mohli automaticky rozpoznat, že jste u nás už byli. Tyto cookies budou po uplynutí definovaného času automaticky vymazané. Většina prohlížečů akceptuje cookies automaticky. Vy však můžete svůj prohlížeč nakonfigurovat tak, aby ve vašem počítači nebyly ukládané žádné cookies, nebo aby se vždy objevilo upozornění před uložením nového souboru cookie. Úplné deaktivování cookies ale může způsobit, že nebudete moci využívat všechny funkce naší webové stránky.

Podrobné informace o zpracování Cookies najdete zde.

6.2 Google Analytics

Účely zpracování údajů/Právní základy:

Z průběžné optimalizace našich webových stránek používáme na základe článku 6 písm. f) GDPR § 13 ods. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů službu Google Analytics společnosti Google Inc. („Google“). Náš oprávněný zájem vyplývá z uvedených účelů. V této souvislosti jsou vypracované pseudonymizované uživatelské profily a cookies. Cookies přitom vytváří následující informace o vašem používání těchto webových stránek:

 • typ a verze prohlížeče
 • použitý operační systém,
 • Referrer-URL (předtím navštívená stránka),
 • označení zapojeného počítače (IP-adresa),
 • čas odezvy serveru.

Tyto informace budou použité na vyhodnocení používání našich webových stránek, vytvoření reportu o aktivitách webové stránky a na poskytnutí dalších služeb spojených s využíváním webových stránek a internetu, na účely výzkumu trhu a vytváření těchto internetových stránek podle potřeby. IP-adresy jsou anonymizované, takže není možné žádné přiřazení – IP-Masking.

Instalaci cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v tomto případě nebudete moci v plném rozsahu využívat všechny funkce této webové stránky. Kromě toho můžete taky zabránit sbírání údajů vytvořených v cookies týkajících se vašeho používání webové stránky (včetně vaší IP-adresy), jako i zpracování těchto údajů v Google tak, že si stáhnete a nainstalujete Browser-Add-on.

Informace vytvořené v cookies se přenáší na server Google v USA a tam se ukládají. Vaše IP-adresa nebude v žádném případě spojená s ostatními údaji Google. Tyto informace budou v určitých případech poskytnuté třetím osobám, jak je to zákonem předepsané nebo jak třetí osoby tyto údaje zpracovávají na základě pověření.

Po anonymizaci IP-adresy už není možné zjistit identitu vaší osoby. Statisticky zpracované údaje budou v Google Analytics po 14 měsících vymazané. Na bázi reportu vypracovaného v Google Analytics neexistuje už žádný vztah k vaší osobě.

6.3 Onsite-Targeting a optimalizace webové stránky

Účely zpracování údajů/Právní základy:

Na naší webové stránce jsou s použitím cookies shormažďované a vyhodnocované informace na optimalizaci našich webových stránek a na nich ukázaných reklamách. Tím se má zabezpečit při nejmenším to, že vám na základě vašeho dosavadního uživatelského chování byly ve vašich koncových zařízeních ukazované jen reklamy orientované podle vašich skutečných nebo předpokladaných zájmů. Informace shromážděné s tímto cílem obsahují např. údaje o tom, o které z našich výrobků jste projevili zájem. Právní základ na toto zpracování údajů je článek 6 ods. 1 písm. f) GDPR § 13 ods. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů. Optimalizace našich webových stránek pro lepší výsledek nákupu a zabránění umistňování reklamy, která je pro vás nezajímavá, je tak ve vašem, jako i v našem zájmu. Evidence a vyhodnocení jsou následně pseudonymizované, což nám znemožňuje, abychom vás identifikovali. Informace v žádném případě nebudou spojené s vašimi osobními údaji.

Pokud budou angažovaní externí poskytovatelé služby, budou smluvně zavázaní podle čl. 28 GDPR a § 34 zákona 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů. Jakékoliv jiné odevzdání třetím osobám zásadně vylučujeme.

Použité cookies a v nich obsažené informace se ukládají podle ustanovení Cookies a ihned po vznesení námitky se vymažou.

7. Příjemci mimo EÚ

S výjimkou zpracování uvedených v bodě číslo 6 neposkytujeme vaše osobní údaje žádným příjemcům se sídlem mimo Evropskou Unii nebo Evropského hospodářského prostoru. Zpracování podle bodu 6 způsobují odevzdání údajů na servery, které se nachází částečně v USA. Odevzdávání údajů se uskutečňuje podle zásad tzv. Privacy Shield, jako i na základe tzv. standadních smluvních klauzul Komisie EÚ.

8. Vaše práva jako dotčené osoby

8.1 Přehled

Kromě práva na odvolání vašich nám udělených souhlasů máte při splnění příslušných zákonných náležitostí k dispozici nasledující práva:

právo na informaci o vašich osobních údajích uložených u nás podle článku 15 GDPR a § 21 zákona 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů,

právo na opravu nesprávných a doplnění neúplných osobních údajů podle článku 16 GDPR a § 22 zákona 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů,

právo na vymazání vašich osobních údajů uložených u nás podle článku 17 GDPR a § 23 zákona 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů,

právo na omezení zpracování vašich údajů podle článku 18 GDPR a § 24 zákona 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů,

právo na přenos údajů podle článku 20 GDPR a § 26 zákona 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů,

právo na námitku podle článku 21 GDPR a § 27 zákona 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů.

8.2 Právo na informaci podle článku 15 GDPR a § 21 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů

Podle článku 15 ods. 1 GDPR a § 21 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů máte právo na požádání bezplatně dostat informaci o osobních údajích, které jsou u nás uložené o vaší osobě. 

Toto obsahuje zejména:

 • účely, na které se osobní údaje zpracovávají
 • kategorie osobních údajů, které se zpracovávají
 • příjemci, resp. kategorie příjemců, kterým byly, resp. ješte budou, poskytnuté osobní údaje týkající se vás
 • plánovaná lhůta uložení osobních údajů týkajících se vás nebo, pokud o tom nejsou možné konkrétní údaje, kritéria na stanovení lhůty uložení
 • existencie práva na opravu nebo vymazání osobních údajů týkajících se vás, právo na omezení zpracovávání provozovatelem nebo právo námitky proti tomuto zpracování
 • existence práva na stížnost u dozorného orgánu
 • všechny přístupné informace o původu údajů, pokud osobní údaje nebudou získané od dotčené osoby
 • existence automatizovaného rozhodnutí včetně profilování podle článku 22 ods. 1 a 4 GDPR a § 28 ods. 1 a 4 zákona 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů a – při nejmenším v těchto případech – srozumitelné informace o použité logice, jako i o dopadech takového zpracování na dotčenou osobu.

Jestli jsou osobní údaje posílané do třetí země nebo do mezinárodní organizace, máte právo být informovaný o vhodných zárukách podle článku 46 GDPR a § 48 zákona 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů v souvislosti s přenosem.

8.3 Právo na opravu podle článku 16 GDPR a § 22 zákona 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů

Máte právo na opravu vašich nesprávných osobních údajů. Při zohlednění účelů zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů – i pomocí doplňujícího vyhlášení.

8.4 Právo na výmaz podle článku 17 GDPR a § 23 zákona 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů

Máte právo na to, aby osobní údaje týkající se vás byly bezodkladně vymazané, pokud se vyskytne jeden z uvedených důvodů:

 • osobní údaje už nejsou víc potřebné na účely, na které byly shromažděné nebo jiným zůsobem zpracované
 • odvoláte váš souhlas, o který se opírá zpracování podle článku 6 ods. 1 písm. a) nebo článek 9 ods. 2 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) a § 16 ods. 2 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů a už neexistuje žádný jiný právní základ na zpracování
 • vznesete námitku podle článku 21 ods. 1 nebo ods. 2 GDPR a § 27 ods. 1 nebo ods. 2 zákona 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů proti zpracování a v případě článku 21 ods. 1 GDPR a § 27 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů neexistují žádné nevyhnutné oprávněné zájmy na zpracování
 • osobní údaje nebyly zákonně zpracované
 • vymazání osobních údajů je potřebné na splnění zákonné povinnosti
 • osobní údaje byly shromažděné v souvislosti s poskytnutými službami informační společnosti podle článku 8 ods. 1 GDPR a § 15 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů.

Pokud jsme osobní údaje zveřejnili a jsme povinní vymazat je, vykonáme při zohlednění dostupné technologie a nákladů implementace přiměřené opatření, abychom třetí osoby, které zpracovávají vaše osobní údaje informovali o tom, že od nich požadujete vymazání osobních údajů.

8.5 Právo na omezení zpracování podle článku 18 GDPR a § 24 zákona 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů

Máte právo na omezení zpracování, když bude splněný jeden z nasledujících předpokladů:

 • správnost osobních údajů bude vámi zpochybněná
 • zpracování je protiprávní a vy namísto vymazání požadujete omezení používaní osobních údajů
 • provozovatel osobní údaje už víc nepotřebuje na účely zpracování, dotčená osoba je však potřebuje na uplatnění, výkon nebo ochranu právních nároků
 • vznesli-li jste nárok proti zpracování podle článku 21 ods. 1 GDPR a § 27 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů, pokud však ješte nebylo zřejmé, či oprávněné zájmy provozovatele převažují nad zájmy dotčené osoby.
 

8.6 Právo na přenos údaů podle článku 20 GDPR a § 26 zákona 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů

Máte právo osobní údaje týkající se vás dostat v strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu a máte taky právo tyto údaje odevzdat jinému provozovateli bez omezení z naší strany, když:

 • zpracování probíhá na základě souhlasu podle článku 6 ods. 1 písm. a) nebo článku 9 ods. 2 písm. a), nebo ze smlouvy podle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) a § 16 ods. 2 písm. a) a § 13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů
 • zpracování se uskuteční pomocí automatizovaného postupu.

Při uplatňování vašeho práva na přenos údajů máte právo požádat o to, aby osobní údaje byly přímo poslané od nás jinému provozovateli, pokud je to technicky vykonatelné.

8.7 Právo na námitku podle článku 21 GDPR a § 27 zákona 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů

Za splnění předpokladů článku 21 ods. 1 GDPR a § 27 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů může být proti spravování údajů vznesená námitka z důvodu vyplývajících z osobní situace na vaší strane.

Uvedené všeobecné právo na vznesení námitky platí pro všechny účely zpracování popsané v Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které se zpracovávají na základě článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f)  zákona 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů. Na rozdíl od speciálního práva na námitku v souvislosti se zpracováním údajů na reklamní účely (porovnej nejméně číslo 5 a 7.6) jsme podle GDPR povinní takové všeobecné námitky akceptovt jen tehdy, když nám k tomu uvedete důvody nadřazeného významu, např. možné nebezpečí pro život nebo zdraví. Kromě toho existuje možnost obrátit se na dozorový orgán příslušný pro CSM monitoring s.r.o..

9. Kontaktní údaje provozovatele

Korespondenční adresa CSM monitoring s.r.o. Polianky 5841 01 Bratislava

E-mail: info@monitoringvozidiel.sk